NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

„Jen“ nehoda nebo už pracovní úraz?

Minulý týden jsem po cestě do kanceláře bojovala s chůzí po sněhem zasypaném chodníku a když jsem se po tomto chodníku dopracovala až před naší kancelář, kde na mě pro změnu čekaly zledovatělé schody, napadl mě námět na článek pro Vás.

Co když po cestě do práce upadneme a přivodíme si úraz? Jak se tato událost bude posuzovat? Bude to „jen“ nehoda nebo už pracovní úraz?

Být či nebýt plátcem DPH – to je to, oč tu běží

Být či nebýt plátcem DPH? Kdy se vyplatí dobrovolně se přihlásit k placení daně z přidané hodnoty?

To, zda bude pro vás dobrovolné plátcovství výhodné či nikoliv, ovlivňuje celá řada faktorů. Je potřeba si promyslet výhodnost plátcovství DPH tak, aby se z  celého procesu  pro Vás nestala jen zbytečná administrativní zátěž. Dokonce může dojít ke snížení vašeho zisku, pokud následně nezvýšíte  ceny. To ale může pro změnu zásadně ovlivnit vaši konkurenceschopnost.

Nebuď jako Franta!

Franta je podlahář.

Jednoho dne u něj zaklepal finanční úřad. Kontrola byla drsná, ale Franta nakonec obstál. I záznamní povinnosti se ubránil.

Kontroloři se ale nevzdali. Vyžádali si z banky výpisy z Františkova osobního účtu.

A bylo po žížalkách!

Svatý Valentýn – svátek zamilovaných?

Nastal  den, který každý může pojmout různě. Někdo netrpělivě čeká celý rok, aby se vyznal ze své lásky ke své milé nebo milému, a někteří si opět povzdychnou nad tím, že tu je opět den, kdy se budou prohýbat obchody v základech.

Jak a kdy podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 pro SP a ZP

Přehled za rok 2015 pro správu sociálního zabezpečení podává OSVČ

  1. nejpozději do 2. 5. 2016, tj. do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za kalendářní rok 2015 (31. 3. 2016)
  2. pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (30. 6. 2016) a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2016, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2016