NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Vybrané změny v účetních předpisech od roku 2016 – 1. část

Počínaje rokem 2016 došlo k zásadní novelizaci účetních předpisů, které se dotýkají všech účetních jednotek. Změny, jak se již stalo neblahým zvykem, celý systém zkomplikují.   Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili seriál, ve kterém vám tyto změny chceme stručně a srozumitelně představit.

V této části se budeme zabývat novým členěním účetních jednotek.

Účetní jednotky se člení na mikro, malé, střední a velké. Rozdělení se odvíjí od objemu netto aktiv, obratem a počtem zaměstnanců. Do vyšší kategorie se jednotka dostává, pokud jsou u ní překročeny limity u 2 ze 3 výše uvedených kategorií.

Kategorie jednotky Aktiva netto mil. Kč Obrat mil. Kč
Počet zaměstnanců
mikro 9 10 10
malá 100 200 50
střední 500 1000 250
velká

Pokud jde o povinnost auditu, pak se zjišťuje, zda účetní jednotka za běžné a předchozí účetní období, překročila nebo již dosáhla alespoň 2 z uvedených 3 hodnot:

  1. aktiva (netto) celkem 40 mil. Kč,
  2. roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
  3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Tato nová pravidla se s ohledem na přechodná ustanovení novely zákona o účetnictví poprvé na účetní závěrky sestavované za účetní období započatá dnem 1. ledna 2016 nebo později. U účetních závěrek za účetní období 2015 se postupuje podle dosud platných předpisů.

Od zařazení do kategorie účetní jednotky a od povinnosti auditu účetní závěrky se odvozují i pravidla zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Ale o tom až v příští části našeho seriálu.

Sdílet článek:

Komentáře

komentářů