NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Oznamovací povinnost finančnímu úřadu – díl 1.

Jednou z oblastí, na kterou se nás teď často ptáte a je třeba si na ní dát pozor je oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu. V rámci oznamovací povinnosti musíme na jedné straně napráskat sami sebe a na straně druhé pak i své obchodní partnery.

Tak jsme se rozhodli, že pomůžeme běžným daňovým poplatníkům se v této oblasti lépe zorientovat a připravili jsme takový malý speciál, seriál o oznamovací povinnosti. Dnes se podíváme na příjmy osvobozené od daně z příjmů. Na zítra pro Vás připravujeme informace o tom, co hlásit při změně registračních údajů.

Získali jste příjem osvobozený od daně z příjmů?  Napráskejte sami sebe.

Pokud jste jako fyzická osoba získali v průběhu zdaňovacího období příjem vyšší než 5 milionů korun osvobozený od daně z příjmů, musíte tuto skutečnost  oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu.

Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání, což je pro většinu poplatníků k datu 1. dubna. Výše uvedená povinnost platí i pro občany, kteří daňové přiznání nepodávají. Pro tuto oznamovací povinnost neexistuje formulář. Správci daně posíláme pouze oznámení, ve kterém uvedeme:

  1.              výši příjmu
  2.              popis okolností nabytí příjmu
  3.               datum, kdy příjem vznikl

Bod a) nemusíte uvádět, pokud jde výši vašeho příjmu zjistit z katastru nemovitostí.

Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí sankce

I když víme, o jak nepříjemnou povinnost se jedná, vřele vám doporučujeme ji splnit. S nesplněním této povinnosti jsou totiž spojeny následující sankce:

  1.              0,1% z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte po stanovené lhůtě, ale ještě před tím, než obdržíte výzvu správce daně
  2.              10% z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte až v náhradní lhůtě poté co jste k tomu byli vyzváni správcem daně
  3.               15% z částky neoznámeného příjmu, pokud nesplníte tuto povinnost ani v náhradní lhůtě – to známená v případě, že budete výzvu svého správce daně zcela ignorovat

Určitě se vyplatí napráskat se finančnímu úřadu správně a včas. Pro úplnost dodáváme, že tuto výsostně nepříjemnou povinnost vám ukládá §38v zákona o daních z příjmů. Sankce jsou stanoveny v § 38w.

Které příjmy jsou osvobozené od daně z příjmů?

Určitě neuškodí, když si uvedeme pár příkladů příjmů osvobozených od daně z příjmů, které jsou při překročení limitu 5 mil. kč předmětem oznamovací povinnosti.  Jsou to veškeré příjmy uvedené v § 4  a § 4a) zákona o daních z příjmů. Jedná se například o prodej nemovitosti u níž jsme splnili podmínku pro osvobození od daní z příjmů, dar nebo dědictví  (podle nového obč. zákoníku tzv. „bezúplatný příjem“), výhra v loterii nebo i prodej obchodního podílu po pěti letech od nabytí.


 

Zítra se podíváme na to, co hlásit při změně registračních údajů.

Pokud máte nějaké dotazy či náměty, pište nám do diskuse.

Sdílet článek:

Komentáře

komentářů