NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

20 let zkušeností
v daních a účetnictví

DANĚ

Služba
 • ochrana před hrozbou daňových rizik
 • optimalizace daní
 • daňové poradenství
 • zpracování daňových přiznání
 • zastupování před finančním úřadem

ÚČETNICTVÍ

Služba
 • daňová evidence
 • podvojné účetnictví
 • účetnictví pro bytová družstva a SVJ, příspěvkových organizací, spolků, o.p.s., SVJ a bytových družstev
 • rekonstrukce účetnictví
 • konzultace k účetním problémům

MZDY
A PERSONALISTIKA

Služba
 • kompletní zpracování mezd
 • vedení personální a mzdové agendy
 • výběrová řízení na pracovní pozice
 • koučování
 • poradenství v oblasti BOZP

EKONOMICKÝ
SERVIS

Služba
 • podpora začínajícím podnikatelům
 • podpora při restrukturalizaci firem
 • optimalizace firemního cash-flow
 • asistence při akvizici a prodeji firem
srpen
31

daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

pojistné – konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

Z blogu daňového poplatníka

Z blogu daňového poplatníka

Z blogu daňového poplatníka

Jaké změny v oblasti kontrolního hlášení přinesla novela zákona o DPH?

Na konci července vešla v platnost novela zákona o DPH č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V oblasti kontrolního hlášení se jedná o tyto tři novinky:
 1. možnost prominutí pokuty za pozdní podání nebo nepodání kontrolního hlášení
 2. vyloučení vzniku pokuty (1 000 Kč) za pozdní podání
 3. prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně