NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Mzdy a personalistika

V souladu s platnou legislativou poskytujeme pro malé i velké organizace komplexní zpracování mezd a vedení personální agendy a s tím spojené veškeré související činnosti jako např.

 • přihlášky a odhlášky zaměstnavatelů u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • zpracování měsíčních přehledů pro ZP a OSSZ /PSSZ/
 • zastupování na úřadech státní správy

Po zpracování uzávěrky mezd klient obdrží rekapitulaci mezd, včetně vyčíslení měsíčních osobních nákladů, převodní příkaz pro odvody z mezd a výplat zaměstnanců bankovním převodem. Dle potřeb klienta je možné předávat i další výstupy.

Mzdová a personální agenda je vedena v účetním systému „POHODA“ nebo „PAMICA“.

a navíc

 • poskytujeme poradenství při náboru a výběru zaměstnanců
 • zajišťujeme proces výběru zaměstnanců
 • poskytujeme poradenství při řešení pracovněprávních sporů
 • provedeme audit mzdového a personálního systému, připravíme návrh nového, a poskytneme podporu při jeho realizaci
 • provedeme audit pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, dodatky ke smlouvám, popisy pracovních míst, hmotné odpovědnosti, vnitřní předpisy, pracovní řády)
 • provedeme audit personálních procesů a případně navrhneme jejich optimalizaci
 • poskytujeme poradenství v oblasti BOZP

a navíc

umíme nastavit systém osobního rozvoje, kdy připravíme a zrealizujeme vzdělávací program přesně na míru dle potřeb společnosti. Může se jednat o krátký seminář zaměřený na konkrétní problematiku nebo o komplexní školení ať už z oblasti povinné ze zákona, potřebné pro výkon práce nebo manažerského vzdělávání.

Andragogické poradenství

Svými konzultacemi se snažíme podpořit klientův růst, rozvoj, zralost a lepší uplatnění na trhu práce.

Klientovi pomáháme řešit převážně problémy v jeho současném v profesním životě a zároveň se snažíme připravit ho i na nové trendy v této oblasti.

Naše poradenství se uplatňuje při ztrátě, změně nebo výběru vhodného zaměstnání a plánování dalšího kariérního růstu s ohledem na plánování osobního rozvoje a na konkrétní osobnost jedince.