NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Změny pro rok 2017 v kostce

Tak jako obvykle nám další rok přinesl řadu změn a my vám část některých platných legislativních změn platných od 1. 1. 2017 uvádíme v „kostce“.

V průběhu dalších dní si některé kostičky rozebereme podrobněji, takže sledujte náš blog, ať vám nic neunikne.

Nerovný přístup k ochraně rodného čísla

IČ a DIČ

Každá fyzická i právnická osoba obdrží při zahájení svého podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti identifikační číslo, takzvané IČ. Na základě daňové registrace obdrží každá podnikající fyzická nebo právnická osoba také daňové identifikační číslo, takzvané DIČ.

Zatímco u právnické osoby po písmenech CZ následuje IČ, u fyzické osoby je to rodné číslo.  Netuším,  kdo tenhle paskvil vymyslel, ale bohužel je to tak už dlouho řadu let.

Blbec k večeři aneb výzva k prokázání příjmů

Znáte divadelní  hru Blbec k večeři?

Pierre je nakladatel, jehož přátelé mají velmi rádi drsnou zábavu. Každý týden pořádají večeři blbců, kdy si každý účastník přivede co nejvýstřednějšího hosta a baví se jeho hloupostí. Ale tentokrát to Pierre nedomyslel. V jeho očích extra blbec ministerský úředník Francois mu pěkně zatopí. Naštvaný kontrolor finančního úřadu si začne všímat drahých obrazů na stěně a daňová kontrola je na světě.

Podnikejte bez stresu

V dnešní době, kdy v  oblasti daní a účetnictví probíhá legislativní smršť a podnikatelé se ocitají nejen pod tlakem konkurence, ale i pod stále větším tlakem, rostou výrazně i nároky na kvalitu účetních firem.

Daň z nabytí nemovitých věcí – velká novela

Od 1. 11. 2016 vchází v platnost novela zákonného opatření Senátu, která se týká daně z nabytí nemovitých věcí. V novele došlo k doplnění a zpřesnění řady ustanovení. Nebudeme nyní podrobně rozebírat všechny provedené změny, ale probereme pouze ty, které považujeme za nejdůležitější.

Nešťastné zdanění funkčních požitků – víc škody než užitku

Nejprve si musíme definovat, co to funkční požitky vůbec jsou. Podle § 6 zákona o daních z příjmů se funkčními požitky rozumí např. odměny společníků a členů družstev, jednatelů a členů statutárních orgánů. Patří sem  také odměny členů zastupitelstev, členů volebních komisí, členů výboru společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. A o té druhé skupině je právě tento článek.

Proč už nevolíme elektronicky?

Tento stát nás nutí, abychom s ním komunikovali prostřednictvím internetu. Musíme si zřizovat zaručené elektronické podpisy nebo datové schránky. Teď se například vydávají další bezpečnostní certifikáty k EET. Ale volit elektronicky? To přece není možné. To se našim politikům nelíbí. Přitom neustále hořekují na nízkou volební účast.

EET krok za krokem – Jak se připravit na evidenci tržeb?

Od 1. prosince 2016 bude EET v první fázi spuštěna pro podnikatele v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, další fáze budou následovat až do poloviny roku 2018, kdy se plánuje zavedení elekronické evidence plošně.

Registrace pro povinné subjekty byla spuštěna již 1. září 2016. Připravte se včas a neponechejte nic náhodě.

EET krok za krokem

Jak je všeobecně známo, vstupuje 1. prosince do praxe evidence tržeb, pro kterou se vžila zkratka EET.
Namísto registračních pokladen, zvolil stát centrální formu evidence tržeb, jejímž neblahým důsledkem je, že stát bude online sbírat informace o tržbách podnikatelů – fyzických i právnických osob.

Po kontrolních hlášeních je to další systém, který státu umožňuje sbírat důvěrná data firem. Tímto způsobem dochází k bezprecedentnímu zásahu do svobody podnikání, přičemž není dostatečně garantováno, že nedojde ke zneužití takto získaných informací.
Evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb. a doprovodným zákonem č. 113/2016 Sb. Dohledem nad dodržováním zákona jsou pověřeny orgány finanční a celní správy.