NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Změny v některých daních od 1.7.2020

Změny proběhly zákonem č. 299/2020 Sb.  Silniční daň Výše uvedeným zákonem se novelizuje také zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 %. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku […]

Změny proběhly zákonem č. 299/2020 Sb.

 Silniční daň

Výše uvedeným zákonem se novelizuje také zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“). Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 %. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a uplatňují se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u všech vozidel kromě osobních automobilů.

Pro účely výpočtu záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zálohy za rok 2020 se vypočítávají počínaje 1. 1. 2020 ve snížené výši, tj. v případě sazeb vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční se jedná o sazby snížené o 25 % oproti roku 2019).

Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. sazby snížené dle tohoto zákona), se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020.

Příklad: Poplatník přiznává daň za vozidlo, u kterého se pro výpočet daně použije sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční. Poplatník zaplatil zálohu k 15. 4. 2020 ve výši 12 600 Kč (tj. před účinností tohoto zákona s použitím nesnížených sazeb), „předplatil“ si tudíž na další zálohu 3 150 Kč. Další zálohu zaplatí o tuto částku nižší, tj. ve lhůtě následující zálohy zaplatí namísto zálohy ve výši 9 450 Kč pouze částku ve výši 6 300 Kč. V souladu s novelou se 3 150 Kč uhrazených ve lhůtě 15. 4. 2020 nepovažuje za vratitelný přeplatek.

Zjednodušeně řečeno se výše uvedené změny týkají nákladních automobilů, přívěsů a návěsů. Zajímavé dopady této úpravy budou především pro podnikatele podnikající v autodopravě nebo pro firmy, které mají rozsáhlý park nákladních automobilů

 

Daň z přidané hodnoty

Nově jsou do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařazeny:

  • ubytovací služby – kód CZ-CPA 55,
  • poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků – kód CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93,
  • poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží – kód CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,
  • služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní – kód CZ-CPA 96.04,
  • osobní doprava lyžařskými vleky – kód CZ-CPA 49.

Podrobnější informace ke změnám sazeb DPH jsou k dispozici na webu www.financnisprava.cz v sekci „Daně > Daň z přidané hodnoty > Informace, stanoviska a sdělení > Sazby daně

 

Daně z příjmů

V oblasti daně z příjmů řeší zákon možnost jak zpětného uplatnění ztráty vzniklé v roce 2020 ve zdaňovacích obdobích 2018 -2019, tak možnost uplatnění očekávané ztráty. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplnou novinku v našem zákoně o daních z příjmů, doporučujeme využít k jejímu případnému uplatnění služby daňového poradce.

Tento článek čerpá z informací MF ČR a ze serveru www.daneprolidi.cz

Sdílet článek: