NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Dobrovolná registrace k DPH snadno a rychle

 Ještě nedávno byla dobrovolná registrace k DPH poměrně tvrdým oříškem. V podstatě každý pokus o dobrovolnou registraci končil výzvou finančního úřadu k prokázání registračních údajů. Výzvy samozřejmě byly neurčité a představovaly zbytečnou administrativní zátěž. Kromě toho, pokud se výzvy opakovaly, brnkaly nejen na nervy daňových poplatníků, ale i jejich daňových poradců. Situace se podstatně zlepšila, když finanční správa […]

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 3

1. Vrácení daně osobám se zdravotním postižením (§85)

Osoba se zdravotním postižením, které byla na základě žádosti vrácena daň zaplacená u motorového vozidla, je povinna tuto daň zcela nebo v poměrné výši vrátit na účet příslušného správce daně v případě, že vlastnické právo k motorovému vozidlu převede, popř. motorové vozidlo pronajme, a to ve lhůtě 5 let od vrácení daně.

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 1

1. Změny v pojmosloví a definicích (§4)

Definice „nového dopravního prostředku“ je rozšířena na všechna motorová pozemní vozidla. „Novými dopravními prostředky“ jsou i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Dochází ke zpřesnění vymezení „obchodního majetku„. Osoba povinná k dani při pořízení určité majetkové hodnoty určí, zda, kdy (ihned či s určitým časovým odstupem) a v jaké části jí zařadí do svého obchodního majetku.

Jaké změny v oblasti kontrolního hlášení přinesla novela zákona o DPH?

Na konci července vešla v platnost novela zákona o DPH č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V oblasti kontrolního hlášení se jedná o tyto tři novinky:

  1. možnost prominutí pokuty za pozdní podání nebo nepodání kontrolního hlášení
  2. vyloučení vzniku pokuty (1 000 Kč) za pozdní podání
  3. prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně

Franta a Alenka se chtějí vyhnout plátcovství DPH

V našem malém seriálu se nyní věnujeme zneužití práva v daňovém řízení. Ukazujeme si případy ze života, které nedopadly zrovna dobře. Dnes se podíváme na to, jak se Franta a Alenka vypořádali se skutečností, že jejich podniky celkem prosperují a jejich obrat překročil 1 milion korun a to pro podnikatele znamená novou povinnost a tou je plátcovství DPH.

Výmlat daňových poplatníků “kombajnem”

Ne, nebojte se, nejedná se o žádnou fyzickou likvidaci. To jen finanční správa vydala pokyn zvaný “kombajn”. Je to takový krycí název pro dokument, kterým generální finanční ředitelství posvěcuje nelegální praktiky finančních úřadů vůči daňovým poplatníkům v rámci kontrolních hlášení.

Být či nebýt plátcem DPH – to je to, oč tu běží

Být či nebýt plátcem DPH? Kdy se vyplatí dobrovolně se přihlásit k placení daně z přidané hodnoty?

To, zda bude pro vás dobrovolné plátcovství výhodné či nikoliv, ovlivňuje celá řada faktorů. Je potřeba si promyslet výhodnost plátcovství DPH tak, aby se z  celého procesu  pro Vás nestala jen zbytečná administrativní zátěž. Dokonce může dojít ke snížení vašeho zisku, pokud následně nezvýšíte  ceny. To ale může pro změnu zásadně ovlivnit vaši konkurenceschopnost.