NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Dobrovolná registrace k DPH snadno a rychle

 Ještě nedávno byla dobrovolná registrace k DPH poměrně tvrdým oříškem. V podstatě každý pokus o dobrovolnou registraci končil výzvou finančního úřadu k prokázání registračních údajů. Výzvy samozřejmě byly neurčité a představovaly zbytečnou administrativní zátěž. Kromě toho, pokud se výzvy opakovaly, brnkaly nejen na nervy daňových poplatníků, ale i jejich daňových poradců. Situace se podstatně zlepšila, když finanční správa […]

 Ještě nedávno byla dobrovolná registrace k DPH poměrně tvrdým oříškem. V podstatě každý pokus o dobrovolnou registraci končil výzvou finančního úřadu k prokázání registračních údajů. Výzvy samozřejmě byly neurčité a představovaly zbytečnou administrativní zátěž. Kromě toho, pokud se výzvy opakovaly, brnkaly nejen na nervy daňových poplatníků, ale i jejich daňových poradců.

Situace se podstatně zlepšila, když finanční správa vydala speciální formulář, který stáhnete na následujícím odkazu:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/registrace-platce-danova-priznani/Info-k-problematice-registrace-DPH-8935

Doporučujeme tento tiskopis pečlivě vyplnit a přiložit jej k žádosti o dobrovolnou registraci k DPH.

To však není zdaleka všechno. Svým klientům doporučujeme, aby řádně doložili svoji ekonomickou činnost. To znamená, že nepodáváme přihlášku k registraci DPH dříve, než klient začne vystavovat a přijímat faktury. Doporučujeme rovněž doložit následující dokumenty:

  • smlouvu o nájmu prostorů, ve kterém je umístěné sídlo poplatníka
  • příkazní smlouvu s účetní firmou nebo daňovým poradcem
  • obchodní smlouvy, pokud již jsou uzavřené
  • smlouvu o vedení běžného účtu, pokud už ji pokladní nepředložil při í daňové registraci k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob.

V případě, že klient má tzv. virtuální kancelář, je dobré zdůvodnit správci daně, proč ke své činnosti žádnou kamennou kancelář nepotřebuje. Nezapomeňte uvést skutečné sídlo firmy, a to i když se kryje s tzv. sídlem virtuálním. V přihlášce neopomeňte zaškrtnout, že žádáte o zveřejnění vašeho účtu a nezapomeňte uvést rovněž účet, na který má být poukazována případná vratka daně.

V přihlášce uvádíte, podle jakého konkrétního ustanovení zákona o DPH žádáte o dobrovolnou registraci. Doporučujeme využít prostoru, který formulář nabízí a uvést konkrétní důvod, který vás k podání žádosti o registraci vede.

Nemáme ověřeno, zda pomáhá, pokud registraci k DPH podává daňový poradce na základě plné moci. Víme ale určitě, že u našich klientů se tento postup osvědčil.

Pokud jste úspěšní a obdržíte registraci k DPH, pak vám blahopřejeme. Nezapomeňte si ověřit ke kterému datu se stáváte plátci DPH. Většinou se stáváte plátce DPH od druhého dne po doručení do vaší datové schránky. Někdy se však stane, že správce daně stanoví určité konkrétní datum.

Po registraci si ověřte, zda máte zveřejněný účet v registru plátců DPH. Pokud se tak nestalo, kontaktujte pracovníka správce daně uvedeného na rozhodnutí o registraci a požádejte jej, aby zveřejnění provedl.  Nezveřejnění účtu může znamenat komplikace v dodavatelsko-odběratelských vztazích, protože můžete být považováni za nespolehlivého plátce DPH:

Sdílet článek: