NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jak je to s paušální daní

  Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, nejste zaměstnání (s výjimkou DPP), máte obrat do 1 mil. Kč, nejste plátcem DPH a nebylo proti vám zahájeno insolvenční řízení, můžete se  nejpozději do 10. ledna 2021 registrovat k paušální dani. Výhodou paušální daně je, že nepodáváte daňové přiznání a nevedete daňovou evidenci. Nevýhodou je, že si nemůžete […]

Informace k nové povinnosti uvádění veškerých nezdanitelných částek do mzdových listů

    V rámci „snižování byrokratické zátěže“ nás naše vláda, v čele s premiérem, zatížila o další administrativu. Jedná se o povinnost uvádět veškeré nezdanitelné částky poskytované zaměstnancům do mzdových listů. Týká se to nově např. i příspěvku na závodní stravování a různých dalších benefitů. Pokud váš software neobsahuje personalistiku, a tudíž neumožňuje do mzdových […]

Obrana proti zajišťovacím příkazům

Každému podnikateli se může stát, že bude „zakleknutý“ finanční správou, což je již docela vžitý termín pro uvalení zajišťovacího příkazu. Taktový krok daňové správy může být pro podnikatele zcela likvidační a dost často může  znamenat i konec jeho podnikání. A proto je potřeba vědět, jak se můžete proti takovému razantnímu postupu  co nejúčinněji bránit.

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 2

1. Uskutečnění zdanitelného plnění ( §21 )

Při dodání zboží se zdanitelné plnění podle obecného pravidla považuje za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, popř. v okamžicích vymezených v §21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. Den převzetí zboží již není určující.

Jak uplatnit daňovou slevu na manželku?

Ať už jste zaměstnanec nebo osoba, která si každoroční vypořádání daní řeší sama, máte možnost svoji daňovou povinnost snížit uplatněním roční slevy na manželku nebo manžela. Bohužel se stále setkáváme s tím, že v této věci nemáte příliš jasno, a tak nám dovolte pár poznámek, které by vám mohli pomoci.

Zjednodušené daňové přiznání za rok 2016

Zaměstnanci mohou podat daňové přiznání za rok 2016 na zjednodušeném tiskopise. Místo čtyř má pouze dvě strany.

Zjednodušené daňové přiznání mohou využít nepodnikající fyzické osoby, které mají příjmy pouze ze zaměstnání. Mohou to být například zaměstnanci, kteří mají souběh více zaměstnání a mají příjmy pouze ze závislé činnosti. Přiznání mohou podat též osoby, které v průběhu roku neuplatnili některé z možných zvýhodnění nebo slev na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání, které mají zdroj na území ČR.

Využít jej tedy nemohou zaměstnanci, kteří mají příjmy v zahraničí nebo i pokud podávají dodatečné přiznání.

Blbec k večeři aneb výzva k prokázání příjmů

Znáte divadelní  hru Blbec k večeři?

Pierre je nakladatel, jehož přátelé mají velmi rádi drsnou zábavu. Každý týden pořádají večeři blbců, kdy si každý účastník přivede co nejvýstřednějšího hosta a baví se jeho hloupostí. Ale tentokrát to Pierre nedomyslel. V jeho očích extra blbec ministerský úředník Francois mu pěkně zatopí. Naštvaný kontrolor finančního úřadu si začne všímat drahých obrazů na stěně a daňová kontrola je na světě.

Podnikejte bez stresu

V dnešní době, kdy v  oblasti daní a účetnictví probíhá legislativní smršť a podnikatelé se ocitají nejen pod tlakem konkurence, ale i pod stále větším tlakem, rostou výrazně i nároky na kvalitu účetních firem.

Jak vypadá politika státu v oblasti podpory rodiny? Namísto strategie spíš kupování hlasů.

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení měsíčního daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Na druhé dítě o 100Kč měsíčně (tedy z 1 317 korun na 1 417 korun) a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně (tedy z 1 417 na 1 717 korun). Sleva na první dítě zůstavá beze změny, tedy ve výši 1 117 korun měsíčně.

Nedávno se také objevil návrh na slevy z odvodů sociálního zabezpečení pro rodiny s více dětmi. A určitě jste zaznamenali i záměr více zdanit svobodné, tak jak tomu bylo za minulého režimu.