NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jak uplatnit daňovou slevu na manželku?

Ať už jste zaměstnanec nebo osoba, která si každoroční vypořádání daní řeší sama, máte možnost svoji daňovou povinnost snížit uplatněním roční slevy na manželku nebo manžela. Bohužel se stále setkáváme s tím, že v této věci nemáte příliš jasno, a tak nám dovolte pár poznámek, které by vám mohli pomoci.

Jaké doklady je potřea předložit?

Jedná se převážně o doklady prokazující příjmy manželky. Abyste si tedy slevu na manželku (nebo i manžela) mohli uplatnit, musíte předložit doklad prokazující jejich roční příjem. Standardně se potvrzují čestným prohlášením, kde osoba stvrzuje, že nepřesáhla hranici rozhodného příjmu pro uplatnění slevy. Za rok 2016 nesmí příjem přesáhnout částku 68 000Kč.

Pokud je žena na rodičovské dovolené a stále má zaměstnavatele, může si od něho vyžádat doklad s názvem „Potvrzení o zdanitelných příjmech“. I přesto, že bude nulové, je to v pořádku. Oba tyto dokumenty jsou povinnou přílohou daňového přiznání nebo ročního zúčtování daní. Toto potvrzení v žádném případě nemůže nahradit např. kopie zápočtového listu, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Existence čestného prohlášení nám ještě nezaručuje získání této slevy. Musíme dále prokázat existenci manželky. Většinou předložením oddacího listu.

A co když nejsme oddáni?

Slevu si může uplatnit manžel na manželku (i opačně), ale už ne druh na družku a to i přesto, že spolu žijí ve společné domácnosti. Ale od roku 2014 se za manžela/manželku pro účely daní z příjmů rozumí také partner/partnerka podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Sleva jen po část roku – uzavření manželství nebo rozvod

  • uplatní se 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsme podmínky splnili
  • nárok na slevu také neexistuje po měsíci, ve kterém došlo k zániku společné domácnosti

A co do hranice 68 000 korun patří:

  • veškeré hrubé příjmy
  • podpora v nezaměstnanosti
  • peněžitá pomoc v mateřství
  • nemocenské dávky, OČR
  • veškeré druhy důchodů

do hranice 68 000 korun NEpatří:

  • veškeré dávky státní sociální podpory – např. rodičovský příspěvek
  • dávky sociální péče
  • výživné na děti
Sdílet článek: