NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jak je to s paušální daní

  Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, nejste zaměstnání (s výjimkou DPP), máte obrat do 1 mil. Kč, nejste plátcem DPH a nebylo proti vám zahájeno insolvenční řízení, můžete se  nejpozději do 10. ledna 2021 registrovat k paušální dani. Výhodou paušální daně je, že nepodáváte daňové přiznání a nevedete daňovou evidenci. Nevýhodou je, že si nemůžete […]

Jak a kdy podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 pro SP a ZP

Přehled za rok 2015 pro správu sociálního zabezpečení podává OSVČ

  1. nejpozději do 2. 5. 2016, tj. do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za kalendářní rok 2015 (31. 3. 2016)
  2. pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (30. 6. 2016) a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2016, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2016

Záloha pro OSVČ na sociální pojištění od 1. 1. 2016

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost

Osoby samostatně výdělečně činné na hlavní činnost musí vždy zaplatit měsíční zálohu na sociálním pojištění. Výše zálohy se odvíjí od daňového základu dosaženého v roce 2015.

Pokud podnikatel nedosahuje zisku, i tak musí zaplatit alespoň minimální měsíční zálohu ve výši 1 972 korun v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 ale i následující měsíce.

Záloha pro OSVČ na zdravotní pojištění od 1. 1. 2016

Do 8. února 2016 musí nově živnostníci zaplatit minimální měsíční zálohu ve výši 1823 Kč

Pro rok 2016 se minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ podnikající na hlavní činnost zvyšuje na 1823 Kč a tuto zálohu je nutné zaplatit již za leden a to do 8. dne následujícího měsíce – tedy do 8. února.