NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

EET krok za krokem – Jak se připravit na evidenci tržeb?

Od 1. prosince 2016 bude EET v první fázi spuštěna pro podnikatele v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, další fáze budou následovat až do poloviny roku 2018, kdy se plánuje zavedení elekronické evidence plošně.

Registrace pro povinné subjekty byla spuštěna již 1. září 2016. Připravte se včas a neponechejte nic náhodě.

EET krok za krokem

Jak je všeobecně známo, vstupuje 1. prosince do praxe evidence tržeb, pro kterou se vžila zkratka EET.
Namísto registračních pokladen, zvolil stát centrální formu evidence tržeb, jejímž neblahým důsledkem je, že stát bude online sbírat informace o tržbách podnikatelů – fyzických i právnických osob.

Po kontrolních hlášeních je to další systém, který státu umožňuje sbírat důvěrná data firem. Tímto způsobem dochází k bezprecedentnímu zásahu do svobody podnikání, přičemž není dostatečně garantováno, že nedojde ke zneužití takto získaných informací.
Evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb. a doprovodným zákonem č. 113/2016 Sb. Dohledem nad dodržováním zákona jsou pověřeny orgány finanční a celní správy.