NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

EET krok za krokem – obsah účtenky, informační povinnost a pokuty

Ve třetím díle seriálu o EET se podíváme na to, co všechno budete muset uvádět na účtence. Dále taky na to, jakou ceduly si budete muset vyvěsit na krámě. Zjistíte, jak budou pobíhat kontrolní mechanismy a také jaké pokuty vám hrozí, když vše nesplníte dle zákona.

Co všechno bude muset obsahovat účtenka?

 1. fiskální identifikační kód
 2. vaše daňové identifikační číslo
 3. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 4. označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 5. pořadové číslo účtenky
 6. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 7. celkovou částku tržby
 8. bezpečnostní kód poplatníka
 9. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Informační povinnost vůči zákazníkovi

Poplatník je dle § 25 ZoET povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístit informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit také na internetové stránky, prostřednictvím kterých se evidované tržby rovněž přijímají. Zákon neurčuje, kde přesně na webu musí být informace uvedeny.

A co si na novou cedulku máte napsat?

text ve znění:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 • eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

nebo

“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

 • eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Za nevyvěšení cedule hrozí pokuta až 50 000 Kč

Nad dodržováním elektronické evidence tržeb včetně vyvěšení oznámení budou bdít úředníci z finančního úřadu a z celní správy. Pokud zjistí, že vám povinná cedulka na provozovně chybí, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč.

Informační povinnost správce daně

Ustanovení § 26 ZoET upravuje povinnost správce daně umožnit poplatníkovi nahlédnutí do informací shromažďovaných na technickém zařízení správce daně, tedy údajů, které byly předmětem evidenční povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. a) ZoET a § 19 ZoET a podrobnosti tohoto zpřístupnění.

Správce daně je povinen poskytovat  poplatníkovi uvedené údaje prostřednictvím dálkového přístupu tedy prostřednictvím internetového připojení. Informace poskytované podle tohoto ustanovení budou k dispozici v aplikaci EET, která umožňuje poplatníkovi správu údajů pro evidenci tržeb. Poplatníci tak budou moci ke všem svým údajům týkajících se evidence tržeb přistupovat z jednoho místa. Dle metodického pokynu GFŘ bude rozsah a  podrobné členění informací zveřejněno k datu 1. 11. 2016.

Pokuty a sankce

Kontrolní mechanismy

Ještě než si povíme, jaké pokuty a sankce vám hrozí, povíme si něco výživného o tom, jak budou fungovat kontrolní mechanismy.

Ke kontrolám dodržování zákona o EET budou oprávněny orgány finanční a celní správy. Kontrola bude prováděna přímo prostřednictvím tzv. kontrolních nákupů nebo nepřímo prostřednictvím vašich zákazníků. Pokud si zákazník vezme účtenku, může si zpětně zkontrolovat, zda je účtenka uvedena v systému. Pokud účtenku nenajde, může to oznámit správci daně. Takže běžný český sport, kterým práskačství bezesporu je, dostane novou dimenzi.

Dalším stupněm kontroly bude tzv. účtenková loterie. Zákazníci budou motivování k braní účtenek a vkládání zpět do systému. Nicméně podoba ani start loterie ještě nejsou dané.

A mimo to se vám může lehce stát, že u jednoho stolu ve vaší provozovně bude sedět někdo s otevřeným notebookem a v něm bude mít dálkově otevřený přístup k vaší provozovně. A bude sledovat jak inkasujete a bude vidět on-line, zda do systému padá i příslušný počet účtenek. Jak je vidět, dostávají se podnikatelé skutečně pod tvrdou kontrolu státu.

A teď ty pokuty…

Ustanovení § 29 ZoET upravuje sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby, které se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo jako osoby, které evidují tržby, poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku. Za tyto správní delikty se uloží pokuta do výše 500 000 Kč, a to dle § 29 odst. 3 písm. a) ZoET.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby jako osoby, které evidují tržby, poruší povinnost umístit informační oznámení či nezachází s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, dopustí se správního deliktu, za který se uloží pokuta do výše 50 000 Kč, a to dle § 29 odst. 3 písm. b) ZoET.

Výše pokuty bude stanovena na základě správní úvahy kontrolního orgánu a vždy bude odpovídat závažnosti porušení povinnosti. Ke krajní variantě potrestání je možné sáhnout jen při opakovaném nebo závažném porušení zákona.

Aby toho nebylo mále, tak ještě mohou orgány celní nebo finanční správy přijmout opatření k uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, zjistí-li na straně poplatníka zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vystavit účtenky.


 

Z výše uvedeného je patrné,  pod jakým tlakem státu se podnikatelé v souvislosti se zavedením evidence tržeb ocitnou. Stát se navíc dostává k dalším diskrétním údajům o jejich ekonomické činnosti a teď už dokonce v on-line režimu. Z tohoto pohledu si klademe otázku, zda by stejný cíl nesplnilo zavedení pokladen s fiskální pamětí, i když by to bylo o poznání dražší řešení. Za uchování větší svobody podnikání, by to však rozhodně stálo.


Přečtěte si také:

Týká se mě EET také?

Jak se připavit na evidenci tržeb?

Sdílet článek: