NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

EET krok za krokem

Jak je všeobecně známo, vstupuje 1. prosince do praxe evidence tržeb, pro kterou se vžila zkratka EET.
Namísto registračních pokladen, zvolil stát centrální formu evidence tržeb, jejímž neblahým důsledkem je, že stát bude online sbírat informace o tržbách podnikatelů – fyzických i právnických osob.

Po kontrolních hlášeních je to další systém, který státu umožňuje sbírat důvěrná data firem. Tímto způsobem dochází k bezprecedentnímu zásahu do svobody podnikání, přičemž není dostatečně garantováno, že nedojde ke zneužití takto získaných informací.
Evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb. a doprovodným zákonem č. 113/2016 Sb. Dohledem nad dodržováním zákona jsou pověřeny orgány finanční a celní správy.

Co je to tedy ta “evidovaná tržba”?

Formální a materiální podmínky jsou upraveny v § 5 a 6 zákona o evidenci tržeb.

Evidovaná tržba musí splňovat tyto formální náležitosti:

  • jedná se o platbu uskutečněnou:
  1. v hotovosti
  2. šekem
  3. směnkou
  4. v jiných formách (např. dárkové poukázky, stravenky apod.)
  • evidují se i bezhotovostní platby platební kartou (v dikci zákona se jedná o bezhotovostní převod peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, který je poplatník, který má tržbu evidovat – jednodušeji už to říci nešlo, že?)
  • započtením kauce nebo obdobné jistoty

Když čteme tyto řádky, je asi jednodušší si říct, co evidovanou tržbou není. Evidovanou tržbou není platba při převodu z účtu na účet včetně inkasa. Předmět evidence tržeb není rovněž přijaté nájemné nebo přijatá kauce. Evidovaným příjmem rovněž není příjem z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky.  Naopak předmětem evidence tržeb je přijatá záloha nebo faktura zaplacená v hotovosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze evidenci tržeb dávat dohromady s evidencí příjmů pro účely daně z příjmů fyzických nebo právnických osob. U osob, které vedou účetnictví je tržbou vystavená faktura, nikoli přijatá úhrada a stejně je tomu u záloh.

Pokud by někdo měl pochybnosti o tom, zda se na něho evidence tržeb vztahuje, může požádat správce daně o závazné posouzení. Tato možnost je upravena v § 32 zákona o evidenci tržeb. Každý jednotlivý případ je zpoplatněn částkou 1.000,- Kč.

A jaký bude postupný náběh EET u jednotlivých činností?

Citujeme z aktuálního metodického pokynu Finanční správy k EET:

1. fáze (od 1. prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby (HoReCa)

NACE 55

Ubytování

(většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny,…)

NACE 56

Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací služby

(nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …)

2. fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod

NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
NACE 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47

Maloobchod, kromě motorových vozidel

(vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích, …)

3. fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi  zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

NACE 56  

Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží

(tržby za stravování, které není stravovací službou)

NACE 01

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

(podnikatelé ve výrobě)

NACE 10

Výroba potravinářských výrobků

(např. pekaři, cukráři, řezníci…)

NACE 49

Pozemní a potrubní doprava

(např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, …)

NACE 69 Právní a účetnické činnosti  (právníci, účetní, …)
NACE 75 Veterinární činnost
NACE 86

Zdravotní péče

(lékaři, dentisté, …)

a další činnosti

NACE

02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29,

30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62,

63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4. fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti

NACE 13    Výroba textilií
NACE 14    Výroba oděvů
NACE 15    Výroba usní a souvisejících výrobků
NACE 16    Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 17    Výroba papíru a výroků z papíru
NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
NACE 22    Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 25    Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 31    Výroba nábytku
NACE 32   

Ostatní zpracovatelský průmysl

(výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů,…)

NACE 33    Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 43

Specializované stavební činnosti

(např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)

NACE 95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

(např. „hodinový manžel“, opravář počítačů,…)

NACE 96

Poskytování ostatních osobních služeb

(např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)

Jak jsme se v poslední době přesvědčili, nic v této oblasti není definitivní.
Příště si probereme základní povinnosti, které musí podnikatelé před zavedením EET splnit, jaké jsou technické podmínky EET a způsoby evidence tržeb.

Sdílet článek: