NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Hodně se ptáte… Nejasnosti k placení záloh na pojistné pro správu sociálního zabezpečení

příklad:

Podnikatel platí minimální výši zálohy ve výši 1943 Kč. Dne 6. 2. 2016 odešle na účet příslušné OSSZ platbu za leden ve výši 1943 Kč. Dne 18.2. 2016 pošle další platbu zálohy ve výši 1943 Kč v domnění, že platí za měsíc únor.

Ale pozor není to tak!

Obě platby budou považovány za zálohu na měsíc leden 2016. Děje se to tak z důvodu, že zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti záloh si může OSVČ dodatečně navýšit.

Pokud by byla další platba (1943Kč) na účet příslušné správy sociálního zabezpečení připsána např. 22. 2.  2016 bude tato částka považována za zálohu na pojistné na měsíc únor 2016, neboť byla připsána až po splatnost zálohy na měsíc leden 2016.

Takže mějte na paměti, že zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce a že všechny zálohy, které od nás přijdou na účet příslušné správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Pro informaci

OSVČ může platit v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než měsíční období, ale pouze do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku.

Platbu záloh na pojistné na delší než měsíční období musí OSVČ předem oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Výši zaplacených záloh nelze měnit.

Zálohy zaplacené do budoucna lze vrátit jen v případě ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to za kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž došlo k ukončení této činnosti.


Stojí za přečtení:

Záloha pro OSVČ na sociální pojištění od 1. 1. 2016

Záloha pro OSVČ na zdravotní pojištění od 1. 1. 2016

Sdílet článek: