NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Záloha pro OSVČ na zdravotní pojištění od 1. 1. 2016

Do 8. února 2016 musí nově živnostníci zaplatit minimální měsíční zálohu ve výši 1823 Kč

Pro rok 2016 se minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ podnikající na hlavní činnost zvyšuje na 1823 Kč a tuto zálohu je nutné zaplatit již za leden a to do 8. dne následujícího měsíce – tedy do 8. února.

Pokud OSVČ zahájila svoji samostatnou výdělečnou činnost v roce 2015 nebo dříve, platí od měsíce podání „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ“ v roce 2016 nové zálohy na pojistné na základě výsledků své podnikatelské činnosti dosažených v roce 2015.

Ale pozor! Stále platí, že od ledna 2016 nejméně v částce 1 823 Kč.

Výjimky z plateb záloh na zdravotní pojištění

1) OSVČ v roce 2016 zahajuje činnost a současně je za ni plátcem pojistného stát

Pokud OSVČ v roce 2016 zahajuje svoji samostatnou činnost a je současně i osobou, za kterou platí pojistné stát, není povinna platit v roce 2016 zálohy na pojistné. Pojistné by měla doplatit jednorázovou úhradou do 8 dnů po dni, ve kterém v roce 2017 podá nebo měla podat Přehled za rok 2016.

Ale pozor! Pokud za rozhodné období roku 2016 vykáže zisk, bude v roce 2017 od měsíce podání Přehledu již zálohy platit.

2) OSVČ jako vedlejší zdroj příjmů – existence zaměstnavatele

V tomto případě nemá podnikatel povinnost platit zálohy a pojistné doplatí jednorázově v roce 2017 do 8 dnů po podání Přehledu za rok 2016.

Ale pozor! Nesmíme zapomenout, že zálohy se neplatí pouze v tom případě, že zaměstnavatel odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, tedy nejméně ve výši 13, 5 % z platné minimální mzdy. V roce 2016 je to částka 9 900 Kč.

3) OSVČ a pracovní neschopnost

Pokud nemoc nebo karanténa podnikatele trvá nejméně celý jeden kalendářní měsíc, nemá za tuto dobu povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění. Tuto skutečnost musí ale doložit zdravotní pojišťovně včasným a průkazným způsobem (kopie neschopenky).

Ale pozor! Aby se předcházelo vzniku možných problémů jak na straně OSVČ, tak na straně ZP, doporučujeme neotálet s ohlášením.


 

Příště si rozebereme minimální zálohy pro OSVČ na sociální pojištění 2016 a podíváme se také na to, kdy a jakým způsobem podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Vaše otázky i další náměty uvítáme v diskusi pod článkem.

 

Sdílet článek: