NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Záloha pro OSVČ na sociální pojištění od 1. 1. 2016

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost

Osoby samostatně výdělečně činné na hlavní činnost musí vždy zaplatit měsíční zálohu na sociálním pojištění. Výše zálohy se odvíjí od daňového základu dosaženého v roce 2015.

Pokud podnikatel nedosahuje zisku, i tak musí zaplatit alespoň minimální měsíční zálohu ve výši 1 972 korun v měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 ale i následující měsíce.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost

Tady podnikatel nemá povinnost platit minimální zálohy na pojistné vůbec, pokud jeho výdělky za daný kalendářní rok, nepřekročí zákonem stanovenou hranici pro vedlejší činnost.

Ale pozor! Pokud daňový základ (stanovená hranice) po odpočtu výdajů dosáhne v roce 2015 částku alespoň 63 865 Kč, bude OSVČ vykonávající vedlejší činnost povinna v roce 2016 zálohy na pojistné platit. V měsíci podání Přehledu za rok 2015 a následující měsíce se bude jednat minimálně o částku 789 Kč.

OSVČ a maximální vyměřovací základ

Sociální pojištění se odvádí do maximálního vyměřovacího základu. Maximální vyměřovací základ pro platbu pojistného se stanovuje jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro rok 2016 bude činit 1 296 288 Kč (48 x 27 006 Kč). Pokud váš roční příjem tuto hranici překročí, nebudete již sociální pojištění odvádět.


Přečtěte si také:

Záloha pro OSVČ na zdravotní pojištění od 1. 1. 2016

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Sdílet článek: