NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jak a kdy podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 pro SP a ZP

Přehled za rok 2015 pro správu sociálního zabezpečení podává OSVČ

 1. nejpozději do 2. 5. 2016, tj. do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za kalendářní rok 2015 (31. 3. 2016)
 2. pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (30. 6. 2016) a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2016, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2016

Přehled se podává na předepsaném tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2015“:

 1. doručením vyplněného papírového tiskopisu příslušné OSSZ
 2. vyplněním pomocí interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknout a doručit na příslušnou správu sociálního zabezpečení
 3. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ, tiskopis odeslat přes veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP/APEP), jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis
 4. prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ odeslat přímo do určené datové schránky e – Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), jestliže jste držitelem datové schránky
 5. Přehled v čitelném formátu je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na stránkách ČSSZ.

Přehled za rok 2015 pro zdravotní pojišťovnu podává OSVČ

 1. nejpozději do 2. 5. 2016, tj. do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za kalendářní rok 2015 (31. 3. 2016)
 2. pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (30. 6. 2016) a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2016, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2016
 3. do 8. 4. 2016 podávají Přehled osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Přehled se podává příslušné zdravotní pojišťovně na předepsaném tiskopise „Přehled OSVČ za rok 2015“:

 1. doručením vyplněného papírového tiskopisu příslušné zdravotní pojišťovně
 2. pokud jste držitelem datové schránky, můžete Přehled doručit v čitelné podobě do datové schránky příslušné zdravotní pojišťovny

 

Mohlo by Vás také zajímat:

O minimální výši záloh na zdravotní pojištění – díl 1.

O minimální výši záloh na sociální pojištění – díl 2.

Vaše otázky či náměty na další články uvítáme v diskusi pod článkem.

Sdílet článek: