NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Vybrané legislativní změny v oblasti daní od 1.1.2020

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   Pro OSVČ vykonávající svoji podnikatelskou činnost jako hlavní je od 1.1.20 stanovena minimální záloha pojistného na sociální zabezpečení  ve výši   2.544,-  Kč, na  zdravotní pojištění  ve výši 2.352,- Kč. Pokud vykonáváte podnikatelskou činnost jako vedlejší, pak budete v průběhu roku 2021 platit zálohy […]

  1. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
  2. Zálohy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

 

Pro OSVČ vykonávající svoji podnikatelskou činnost jako hlavní je od 1.1.20 stanovena minimální záloha pojistného na sociální zabezpečení  ve výši   2.544,-  Kč, na  zdravotní pojištění  ve výši 2.352,- Kč. Pokud vykonáváte podnikatelskou činnost jako vedlejší, pak budete v průběhu roku 2021 platit zálohy na  sociální zabezpečení  jen v případě, že dosáhnete v roce 2020 minimálního vyměřovacího základu ve výši   83.604,- Kč, za rok 2019 je tato částka stanovena ve výši 78.476,- Kč. Minimálním vyměřovacím základem jsou  příjmy po odečtení výdajů (zisk) Pokud minimálního vyměřovacího základu nedosáhnete, pojistné  na sociální zabezpečení neplatíte.

 

  1. Zvýšení hranice pro uplatnění výdajů paušálem

 

Již za rok 2019 si mohou OSVČ uplatnit výdaje paušálem opět z maximální částky až 2 mil. Kč.

 

 

  1. Daň z přidané hodnoty

 

Od 1.1.20 se na 10 % snižuje DPH u dodávek tepla a chladu. Od 1.5.20 se snižuje DPH u stravovacích služeb a točeného piva, u dodávky pitné vody, vodného a stočného na 10%. Daň se snižuje rovněž u řady služeb, např. u úklidu v domácnosti, holičství a kadeřnictví a také např. u elektronických knih.  Ke snížení daně z přidané hodnoty od 1.5.20 dochází především  v souvislosti se zavedením další vlny EET.

 

Vzhledem k napjatému státnímu rozpočtu dopadne na podnikatelskou sféru negativně prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH o 15 dnů. Děje se tak pod průhlednou záminkou, aby úředníci finančních úřadů měli prý více času na posouzení zda je nárok na odpočet oprávněný či nikoliv.  Nechápeme tedy, k čemu slouží institut kontrolních hlášení, který představuje pro podnikatele a firmy velkou administrativní zátěž. Podle našeho názoru jde jen o další důkaz skutečnosti, že vládě docházejí zdroje.

 

V oblasti obchodu mezi zeměmi EU bude kladem podstatně vyšší důraz na prokazování přepravy zboží.

 

 

  1. Minimální mzda

 

Minimální mzda se od 1.1.20 zvyšuje na 14.600,- Kč měsíčně. Toto navýšení se výrazně promítne i do tzv. zaručené mzdy.

 

 

Sdílet článek: