NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 4

1. Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba (§106a , §106aa)

K institutu nespolehlivého plátce se zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně.

Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.

Co lze ke vzniku této nové definice dodat?

Snad jen to, že jsme se od nástupu nové vládní garnitury všichni stali sprostými podezřelými a podle toho vypadá i přístup daňové správy k daňovým poplatníkům.

2. Ručení příjemce zdanitelného plnění (§109)

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem v případě, kdy úplata za plnění je poskytnuta (i částečně) virtuální měnou.

3. Kontrolní hlášení a daňové přiznání

V souvislosti s novelou zákona o DPH vydává Generální finanční ředitelství zároveň i aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH, aktualizovaný formulář „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ a s tím související „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty“. Zde musíme dodat, že takový postup je podle nálezu ÚS zcela nepostačující a nezákonný a kontrolní hlášení se od 1.1. příštího roku stane v podstatě dobrovolným daňovým tvrzením.

Ústavní soud nařídil, že ministerstvo financí může obsah kontrolního hlášení stanovit zákonem. Zvolení přístup je tak jasným příkladem arogance moci a zavání pohrdáním ústavním pořádkem České republiky.


Přečtěte si také

1. díl seriálu o novinkách v DPH

2. díl seriálu o novinkách v DPH

3. díl seriálu o novinkách v DPH

Sdílet článek: