NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Protikrizová opatření – možnost zpětného odečtu daňové ztráty, snížení sazeb DPH a silniční daně, kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

V rámci protikrizových opatření si mohou podnikatelé, fyzické i právnické osoby, uplatnit letošní daňovou  ztrátu zpětně, až dva roky dozadu Mohou tedy získat zpět část daně z příjmů zaplacenou ve 2 uplynulých letech. Dosud šla ztráta uplatnit po dobu následujících pěti let od zdaňovacího období, v němž vznikla.  Částka uplatněného odpočtu je limitována částkou 30 mil. Kč. Tomuto […]

V rámci protikrizových opatření si mohou podnikatelé, fyzické i právnické osoby, uplatnit letošní daňovou  ztrátu zpětně, až dva roky dozadu Mohou tedy získat zpět část daně z příjmů zaplacenou ve 2 uplynulých letech. Dosud šla ztráta uplatnit po dobu následujících pěti let od zdaňovacího období, v němž vznikla.  Částka uplatněného odpočtu je limitována částkou 30 mil. Kč. Tomuto opatření se také říká loss caryback.

V oblasti DPH dochází ke snížení sazby DPH z 15 na 10 % u ubytovacích služeb a u vstupného na kulturní a sportovní akce

Silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny se snižuje o 25 % – toto opatření platní zpětně od začátku roku 2020 a bude mít tudíž vliv na snížení záloh.

Výše uvedená opatření byla již schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu.

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila kompenzační bonus pro aktivní společníky s.r.o. Podmínkou je s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (příbuzenství v řadě přímé, sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Nárok na kompenzační bonus nemají společníci, jejich podíl ve společnosti je představován kmenovým listem. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH. Pomoc se týká přímo společníků nikoliv společnosti jako takové. Společnici mají na bonus nárok, pokud společnost dosáhla v roce 2019 obratu minimálně 180.000,- Kč nebo reálný předpoklad dosažení takového obratu v dosud neukončeném  zdaňovacím období. Bonus se vyplácí ve výši 500,- Kč denně za období od 12. března do 8 června a tedy v maximální částce 44.500,- Kč. Požádat o proplacení bonusu můžete do 60 dnů od skončení bonusového období.

Formulář žádosti naleznete  zde.

Sdílet článek: