NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jaké změny v oblasti kontrolního hlášení přinesla novela zákona o DPH?

Na konci července vešla v platnost novela zákona o DPH č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V oblasti kontrolního hlášení se jedná o tyto tři novinky:

  1. možnost prominutí pokuty za pozdní podání nebo nepodání kontrolního hlášení
  2. vyloučení vzniku pokuty (1 000 Kč) za pozdní podání
  3. prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Zákon nově umožňuje prominutí poměrně drastických pokut dle § 101b, odst. 1, písmeno b) – d). Jedná se o pokuty ve výši 10.000, 30.000 a 50.000 Kč.

Na internetových stránkách Finanční správy byl dne 8. 8. 2016 zveřejněn metodický pokyn GFŘ D-29, který řeší postup při  prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Tento postup je poměrně složitý a obsahuje mnoho omezujících podmínek pro prominutí udělené pokuty.

Kdyby zákonodárce namísto složitého systému promíjení pokut zakotvil do zákona možnost správní úvahy, to znamená, že pokuta by byla stanovena v maximální výši  a bylo by na úvaze správce daně v jaké výši ji stanoví, byl by takový systém mnohem efektivnější.

Žádost o prominutí pokuty

můžete podat nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru. U pokut uložených před účinností novely ZDPH  je lhůta pro podání žádosti prodloužena do 3 měsíců od vstupu novely v účinnost.

Kdy je možné pokutu prominout?

Při rozhodování musí správce daně nejdříve rozhodnout, zda pokutu lze vůbec prominout. K tomu jsou uvedeny omezující podmínky na str. 3 pokynu. Jedná se o 9 podmínek. Pokutu např. nelze prominout nespolehlivému plátci nebo plátci, který nevede evidenci stanovenou právním předpisem nebo správcem daně apod. Přitom stačí nesplnění jedné  z uvedených podmínek a daňový poplatník nemá na prominutí šanci.

Žádost o prominutí pokuty za nepodání KH podléhá (jak jinak) správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč.

Když si přečteme tento nový pokyn, zjistíme, že finanční správa volí namísto jednoduchých řešení stále složitější úřední postupy, které neúměrně zatěžují nejen daňové poplatníky, ale také úředníky správce daně.

Vyloučení vzniku pokuty (1 000 Kč) za pozdní podání KH

Podle § 101j bude možné pokutu ve výši 1000 Kč jednou za kalendářní rok zcela prominout. Tuto pokutu správce daně promine automaticky, poplatník tak nebude muset podávat žádost o prominutí.

Prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně

Novelou zákona o DPH č. 243/2016 Sb. došlo k prodloužení lhůty pro reakci na výzvu správce daně při vzniku pochybností ohledně správností údajů v kontrolním hlášení a to z pěti kalendářních na pět pracovních dnů, což dá podnikatelům více času na reakci v případě víkendů či svátků.


Pokud budete mít jakékoli dotazy, využijte diskusi pod článkem nebo nám napište či zavolejte.


Mohlo by Vás také zajímat:

Kontrolní hlášení k DPH

Jaké jsou výhody a nevýhody dobrovolného plátcovství DPH?

Nebuď jako Franta a dej si pozor na kontrolní hlášení

 

 

Sdílet článek: