NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Kontrolní hlášení k DPH

Kontrolní hlášení k DPH jsou bezesporu jednou z největších novinek pro plátce DPH v tomto roce. Pojďme se podívat na nejdůležitější informace, které se této nové povinnosti pro plátce DPH týkají.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení k DPH

Fyzické osoby – plátci DPH jej podávají k datu podání přiznání k DPH, tedy buď čtvrtletně anebo měsíčně. Právnické osoby – plátci DPH vždy jedenkrát měsíčně a to vždy k 25. dni každého měsíce. Pokud by fyzické osoby chtěly spoléhat na možnost podat kontrolní hlášení v prodloužené lhůtě, tak podle výkladu daňové správy musí kontrolní hlášení podat stejně jako právnické osoby, tedy nejpozději také k 25. dni. Takže pozor!

Kontrolní hlášení nepodáváme, pokud pro něj nemáme náplň (během zdaňovacího období jsme neuskutečnili žádné zdanitelné plnění a v daňovém přiznání neuplatňujeme nárok na odpočet DPH).

Již jen elektronicky…

Kontrolní hlášení k DPH je možné podat pouze elektronicky.

Datovou zprávu můžete odeslat buď prostřednictvím daňového portálu – aplikace EPO na www.daneelektronicky.cz nebo prostřednictvím datové schránky ve schváleném formátu.

Nemám datovou schránku ani elektronický podpis, co mám dělat?

Zavedením kontrolních hlášení Vám nevzniká povinnost zřídit si datovou schránku ani uznávaný elektronický podpis. Pokud datovou schránku ani elektronický podpis nemáte, pošlete hlášení pomocí aplikace EPO odesláním bez elektronického podpisu. V tomto případě musíte doručit na finanční úřad ještě E-tiskopis potvrzující odeslané podání, a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení.

Pozor na chyby

Pokud odesíláte kontrolní hlášení prostřednictvím datové schránky, vřele vám doporučujeme si podání nejprve zkontrolovat na daňovém portálu a datovkou jej odeslat až když zjistíte, že podání neobsahuje tzv. kritické chyby. V opačném případě se na podání bude hledět, jako kdyby nebylo učiněno a začíná níže uvedený kolotoč pokut.

Datovou schránku Vám ale doporučujeme zřídit

Pokud jste fyzická osoba a podáváte si kontrolní hlášení sami, tak vám doporučujeme si zřídit datovou schránku. Pokud totiž se správcem daně budete komunikovat jenom prostřednictvím emailu a správce daně vám pošle výzvu, považuje se tato výzva za doručenou okamžikem odeslání a pokud vám taková zpráva spadne do spamu nebo ji neobdržíte, poběží vám nemalé pokuty a vy nemáte možnost se vůbec bránit.

Pokud správce pošle výzvu do vaší datové schránky, pak je tato zpráva doručen a až jejím otevřením. Pokud byste schránku do 10 dnů od doručení zprávy neotevřeli, je vám ovšem doručeno tzv. fikcí. Z tohoto důvodu je potřeba si v datové schránce nastavit notifikační zprávy, abyste ji měli pod kontrolou.

A pozor, kromě kontrolního hlášení budou od roku 2016 podávat pouze elektronicky svá daňová přiznání k DPH i všichni plátci této daně.

Pozor na pokuty

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, může očekávat poměrně vysokou pokutu a to:

dodatečné podání (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně 1000 Kč
podání v náhradní lhůtě po vyzvání správce daně 10 000 Kč
nepodání následného kontrolního hlášení dle výzvy správce daně (ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení) 30 000 Kč
nepodání řádného kontrolního hlášení nebo nepodání ani v náhradní lhůtě stanové správcem daně až 50 000 Kč
závažné ztěžování nebo maření správy daní nepodáním kontrolního hlášení až 500 000 Kč

Pokud je nám doručena výzva správce daně, máme pouhých 5 kalendářních (nikoli pracovních) dnů na odpověď správci daně. Jak udělování pokut natvrdo, tak tyto nesmyslně krátké doby reakce jsou podle nás s přímém rozporu jak se zásadou dobré daňové správy, tak s ústavním pořádkem České republiky. I z tohoto důvodu už byla podána ústavní stížnost.

Zvýší se pracnost vedení účetnictví

Pracnost účetnictví se tedy opět zvýší, protože se nově musí uvádět kromě variabilního symbolu i číslo daňového dokladu. Také se nově pořizuje datum uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele. Tím vzrostou náklady na vedení účetnictví.

A teď jedna lahůdka, kterou kontrolní hlášení přinášejí

Pokud byl někdo zvyklý, že nedá do účetnictví daňový doklad od svého dodavatele, protože nechce danit příjem z nakoupeného zboží, může mít teď docela smůlu. Nesmíme zapomínat, že dodavatel nákup zboží ohlásil. Obdobná situace je i s nákupem stavebního materiálu u řemeslníků. Takže je jasné, že kontrolní hlášení má více funkcí než jen boj s daňovými úniky na DPH.


Mohlo by Vás také zajímat:

Jaké legislativní změny v daních a účetnictví přinese rok 2016?

Vaše otázky uvítáme v diskusi pod článkem nebo i osobně u nás v kanceláři.

 

Sdílet článek: