NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 2

1. Uskutečnění zdanitelného plnění ( §21 )

Při dodání zboží se zdanitelné plnění podle obecného pravidla považuje za uskutečněné dnem, ke kterému dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, popř. v okamžicích vymezených v §21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. Den převzetí zboží již není určující.

Daňový balíček v oblasti DPH od 1. 7. 2017 – část 1

1. Změny v pojmosloví a definicích (§4)

Definice „nového dopravního prostředku“ je rozšířena na všechna motorová pozemní vozidla. „Novými dopravními prostředky“ jsou i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Dochází ke zpřesnění vymezení „obchodního majetku„. Osoba povinná k dani při pořízení určité majetkové hodnoty určí, zda, kdy (ihned či s určitým časovým odstupem) a v jaké části jí zařadí do svého obchodního majetku.

Jak uplatnit daňovou slevu na manželku?

Ať už jste zaměstnanec nebo osoba, která si každoroční vypořádání daní řeší sama, máte možnost svoji daňovou povinnost snížit uplatněním roční slevy na manželku nebo manžela. Bohužel se stále setkáváme s tím, že v této věci nemáte příliš jasno, a tak nám dovolte pár poznámek, které by vám mohli pomoci.

Zjednodušené daňové přiznání za rok 2016

Zaměstnanci mohou podat daňové přiznání za rok 2016 na zjednodušeném tiskopise. Místo čtyř má pouze dvě strany.

Zjednodušené daňové přiznání mohou využít nepodnikající fyzické osoby, které mají příjmy pouze ze zaměstnání. Mohou to být například zaměstnanci, kteří mají souběh více zaměstnání a mají příjmy pouze ze závislé činnosti. Přiznání mohou podat též osoby, které v průběhu roku neuplatnili některé z možných zvýhodnění nebo slev na dani. Do daňového přiznání se uvádějí pouze příjmy ze zaměstnání, které mají zdroj na území ČR.

Využít jej tedy nemohou zaměstnanci, kteří mají příjmy v zahraničí nebo i pokud podávají dodatečné přiznání.