NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Daň z nabytí nemovitých věcí – velká novela

Od 1. 11. 2016 vchází v platnost novela zákonného opatření Senátu, která se týká daně z nabytí nemovitých věcí. V novele došlo k doplnění a zpřesnění řady ustanovení. Nebudeme nyní podrobně rozebírat všechny provedené změny, ale probereme pouze ty, které považujeme za nejdůležitější.

Osvobození u nových staveb

V oblasti věcného osvobození u nových staveb došlo k upřesnění v tom smyslu, že jako „nové“ se budou nyní rozumět dokončené nebo užívané rodinné domy či bytové jednotky.

Bytová jednotka je osvobozena vOd 1. 11. 2016 vchází v platnost novela zákonného opatření Senátu, která se týká daně z nabytí nemovitých věcí. V novele došlo k doplnění a zpřesnění řady ustanovení. Nebudeme nyní podrobně rozebírat všechny provedené změny, ale probereme pouze ty, které považujeme za nejdůležitější.

případě, že nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem. Výše uvedené nemovité věci jsou přitom od daně osvobozené pouze v případě,  že k nabytí vlastnického práva došlo do 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu nebo bytové jednotky a to ode dne, který nastane dříve.

Předmětem daně nejsou nemovitosti nabyté při přeměnách právnických osob

Daňová úleva při nabytí nemovité věci se dříve týkala pouze obchodních korporací. Nyní není předmětem daně nabytí vlastnického práva k nemovité věci přeměnami právnických osob jako jsou například různé spolky či nadace. S výjimkou převodu jmění obchodní společnosti nebo družstva na společníka. Při převodu jmění na společníka se použije cena nemovité věci určená znalcem pro účely doložení přiměřenosti výše vypořádání poskytovaného ostatním společníkům.

Daň se nemusí platit z reálně zaplacené ceny za nemovitost

Výše daně se nemění, nový majitel bude platit 4% z “nabývací hodnoty” nemovitosti. Tady ale pozor – nabývací hodnota nemusí být reálná kupní cena nemovitosti, ale daň bude vyměřena z ceny zjištěné na základě znaleckého posudku nebo s pomocí srovnávací daňové hodnoty, která pro vás nemusí být výhodná. Daň se poté zaplatí z té hodnoty, která je vyšší. A  proto doporučujeme si ke koupi nemovitosti vždy raději vzít znalce a nespoléhat se na tzv. srovnávací daňovou hodnotu, která může být a často bývá i podstatně vyšší než znalecký posudek.

 

Sdílet článek: