NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jak se Franta s Alenkou daňově vypořádali s opravou nemovitosti

Franta i Alenka  mají každý svou nemovitost, ve které provozují svoji živnost. Obě nemovitosti si už dlouhou dobu říkají o výměnu oken, opravu ústředního topení včetně výměny kotle  a o výměnu střešní krytiny.

frantaalenka2 copy
danovypoplatnik.cz

Technické zhodnocení nebo daňový náklad?

Dle zákona o daních z příjmů je opravou vše, co nespadá pod pojem nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace. Hranice pro technické zhodnocení je určena částkou 40.000,- Kč. Nad tuto hranici se jedná o technické zhodnocení majetku a do nákladů se dostává postupně, prostřednictvím odpisů. Podle výkladu daňové správy je opravou například záměna materiálu, např. Výměna plastových oken za okna dřevěná, pokud se zachovají původní rozměny a počet vrstev skla.

Jak Alenka tak Franta provedli výměnu oken, výměnu střešní krytiny a výměnu kotle. Vše udělali tak, aby zachovali původní parametry. Střešní krytina byla původně plechová a pod ní byla izolace ze skelné vaty. Obyčejný plech vyměnili za hliník a provedli i výměnu izolace. Kotel na pevná paliva vyměnili za plynový se stejným výkonem. Provedli výměnu trubek a radiátorů. Na závěr došlo na výměnu oken, kde bylo zachováno dvojsklo.

Alenka si hlídala záda

Alenka byla chytrá a myslela na to, aby se jednou až přijde finanční úřad, neocitla v důkazní nouzi. Proto si před provedením opravy nechala řádně zmapovat původní stav nemovitosti. V projektové dokumentaci si nechala řádně popsat stav nemovitosti před opravou a pořídila si fotokokumentaci.

Franta si s nějakým budoucím dokazováním absoutně hlavu nelámal. Nestaral se o popsání stavu před opravou ani o fotodokumentaci.

Podnikatelé se díky opravám ocitli v daném roce ve ztrátě

A tak jednoho dne dorazili úředníci z místního finančního úřadu a zahájili daňovou kontrolu. Alenka, která měla vše řádně zadokumentováno, unesla bez problémů důkazní břemeno a vyhnula se tak daňovému doměrku.

Franta měl ale s dokazováním velký problém. Protože neměl řádně zdokumentovaný původní stav, pokusil se jako důkazního prostředku využít výslechu svědků. Protože však uběhla poměrně dlouhá doba, sehnal jen řemeslníka, který prováděl výměnu oken. Naštěstí mu dosvědčil, že i v původních oknech bylo dvojsko. Tento důkazní prostředek mu spráce daně osvěčil jako důkaz a opravu, pokud jde o okna, mu uznal jako daňově uznatelný náklad. Ostatní položky označil finanční úřad za technické zhodnocení a doměřil Frantovi daň a příslušné daňové penále.

Franta se s verdiktem úřadu nesmířil. Podal proti platebnímu výměru odvolání, ale bohužel neuspěl. Proto se rozhodl jít s celou věcí k soudu. Dopadl však opět špatně. Soud konstatoval, že nemůže v celé věci rozhodnout ve Frantův prospěch, protože nezná původní stav.

A PROTO…

Když ve svém podnikání činíte nějaké rozhodnutí s dopadem do daňově uznatelných nákladů, dívejte se na to optikou správce daně. A buďte chytří a předvídaví jako Alenka. Pokud budete jako Franta, připravíte si do budoucna spoustu starostí a finančních výdajů, kterým jste se mohli při troše důslednosti vyhnout.

A ještě jednou přehledně… Co je oprava a co technické zhodnocení majetku?
Oprava Technické zhodnocení
výměna oken při zachování vrstev skla Rekonstrukce – změna vnitřního uspořádání, bourání příček, budování nových příček
záměna materiálů při zachování parametrů Modernizace – změna parametrů – nová izolace, změna způsobu vytápění při zvýšení účinnosti, zlepšení technologického vybavení budovy
oprava podlah a omítek Nástavba a přístavba – zvýšení počtu pater, rozšíření půdorysu budovy.
výměna střešní krytiny  při zachování parametrů Do technického zhodnocení mohou být ale zařazeny i práce charakteru opravu v rozsahu převyšujícím 40 tis. Kč ve zdaňovacím období , pokud se takto poplatník rozhodne

Přečtěte si i Další příběhy nepoučitelného Františka

Sdílet článek: