NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Jaké legislativní změny v daních a účetnictví přinese rok 2016?

Rok 2016 bude z hlediska legislativních změn v oblasti daní a účetnictví pro podnikatele velmi náročný. Přinášíme Vám tedy stručný přehled nejdůležitějších změn.
V následujícím období vás chceme s těmito změnami blíže a srozumitelnou formou seznámit. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a uvítáme i vaše připomínky nebo návrhy na zlepšení informační úrovně našeho blogu.

1. Rok 2016 přinese novou kategorizaci účetních jednotek a vrací se pojem jednoduché účetnictví

 • Nová kategorizace přinese administrativní uvolnění pro malé podniky
  Pro účely účetnictví se mění kategorizace účetních jednotek. Stávající účetní jednotky se tak budou dělit na mikropodnik, malý podnik, střední a velký podnik. Mění se také kritéria pro povinný audit. Například místo brutto aktiv budou teď jedním z měřítek netto aktiva. Může se tedy stát, že vaše společnost, která měla dosud povinný audit účetní závěrky, nadále tuto povinnost mít nebude.
 • Změna metodiky v účtování stavu zásob
  Nově dochází ke změně metodiky v účtování změny stavu zásob vzniklých vlastní činností – namísto do výnosů bude tato položka účtována do nákladů. Důvodem je, aby změna stavu zásob nezkreslovala obrat účetních jednotek.
 • Posílí se role jednoduchého účetnictví
  Do zákona se vrací pojem jednoduché účetnictví, které mohou vést určené účetní jednotky, přičemž daňová evidence zůstává beze změny. Mění se povinnosti ohledně zveřejňování údajů z účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku.

2. Správa daní

Upozorňujeme, že k 31. 12. 2015 skončilo přechodné období, v němž bylo daňovým subjektům disponujícím datovou schránkou nebo podléhajícím povinnému ověřování účetní závěrky auditorem, tolerováno podání správci daně formou určenou § 71, odst. 3 daňového řádu. To znamená, že od 1. 1. 2016 nebudou moci poplatníci nebo jejich zplnomocnění zástupci podávat určená podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné podobě tzv. e-tiskopisem. Taková podání je nadále přípustné činit jen u podání na DPH.

3. Plátci DPH se od 1. ledna musí připravit na 3 podstatné novinky

 • Kontrolní hlášeníKontrolní hlášení musí právnické osoby podávat měsíčně bez ohledu na frekvenci podávání přiznání k DPH. Fyzické osoby pak ve lhůtě pro podání přiznání k DPH. Podání musí být učiněno elektronicky, a to ve formátu požadovaném správcem daně. První hlášení se budou podávat za leden, termín je do 25. února.Stát hrozí pokutami
  Zavedení kontrolního hlášení je doprovázeno stanovením poměrně vysokých pokut natvrdo a velmi krátkých správních lhůt, ve kterých musí plátce reagovat na výzvu správce daně.
 • Přiznání k DPH už jen elektronicky
  Všichni plátci DPH bez výjimky musí odesílat daňové přiznání k DPH jen elektronicky. Poprvé musí tuto novou povinnost splnit již v lednovém přiznání, tedy za prosinec 2015 či 4. čtvrtletí roku 2015. Lhůta zůstává stejná – do 25 dnů od skončení měsíce nebo čtvrtletí.
 • DPH při prodeji nemovitosti nově přechází na kupujícího
  Od ledna spadá prodej nemovitostí do režimu tzv. přenesené daňové povinnosti. To znamená, že nyní se daň vypořádá u kupujícího, a nikoliv u prodávajícího jako dosud. V oblasti DPH dochází také ke změnám režimu zdanění v oblasti nemovitých věcí. Rozšiřuje se např. charakteristika pozemků, pro účely jejich zařazení do kategorie stavební pozemek, který při prodeji není osvobozený od daně z přidané hodnoty.

4. Novela zákona o rezervách od roku 2016

Zákon nově připouští tvorbu rezerv u poplatníků, kteří vedou jednoduché účetnictví a ke změnám dochází u tvorby rezerv v souvislosti s nakládáním s elektroodpadem u solárních panelů. Tato změna se následně promítá i do zákona do daních z příjmů.

5. Další změny

 • EET ano či ne?
  Cílem vlády je v roce 2016 spustit elektronickou evidenci tržeb, otázka je s jakým datem účinnosti, neboť na její schválení v Poslanecké sněmovně se stále čeká ….
 • Úlevy pro rodiny s dětmi
  V roce 2016 by se také mělo zvýšit daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na druhé dítě se má zvýšit o 100 korun, a na další o 300 korun měsíčně. Pokud je v rodině pouze jedno dítě, výše slevy se měnit nemá. Problémem je opět v tom, že příslušnou změnu zákona ještě naši poslanci neschválili. Případné schválení se očekává na první schůzi v novém roce.
Sdílet článek: