NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Nenechte si napařit drakonickou pokutu v oblasti EET

    Nedávno proběhly tiskem zprávy o uložení pokuty ve výši 15.000,- Kč za tak marginální prohřešky, jako bylo například nevydání účtenky EET za Tictac  a nebyl to ojedinělý případ. Já osobně jsem se setkal i s pokutou ve výši 45.000,- Kč. A průměrná pokuta u EET stále narůstá. Oblast EET je upravena především v zákonu o […]

 

 

Nedávno proběhly tiskem zprávy o uložení pokuty ve výši 15.000,- Kč za tak marginální prohřešky, jako bylo například nevydání účtenky EET za Tictac  a nebyl to ojedinělý případ. Já osobně jsem se setkal i s pokutou ve výši 45.000,- Kč. A průměrná pokuta u EET stále narůstá.

Oblast EET je upravena především v zákonu o EET, přestupkovém zákonu, správním a daňovém řádu. Kromě toho v této oblasti existují i metodické pokyny Generálního finančního ředitelství.

Přestupky v oblasti EET jsou uvedeny v  § 28 a 29 Zákona o evidenci tržeb. Jedná se hlavně o přestupek úmyslného ztížení nebo maření evidence tržeb. Maximální výše pokuty je 500 tis. Kč. Pokutu do stejné výše lze udělit i v případě nezaslání tržby nebo nevystavení účtenky. I za pouhé neumístění ponižujícího informačního oznámení lze dostat pokutu až do výše 50 tis. Kč. Z tohoto pohledu vypadá maximální výše pokut opravdu hrozivě.

Ale to není vše. Za zvlášť závažná porušení povinnosti hrozí i uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti.

Pokud obdržíte tzv. „příkaz na místě“ ve formě napomenutí nebo blokové pokuty do 10 tis. Kč, nemůžete se bránit. Každopádně musí být i tak kontrola zdokumentována buď úředním záznamem nebo protokolem o místním šetření.

Pokud obdržíte vyšší pokutu jedná se o tzv. „příkazní řízení“. V takovém případě se jedná o zkrácené správní řízení, proti kterému můžete podat odpor. Důležité je vědět, že v důsledku podání odporu, vám pokuta nemůže být zvýšena. V případě, že správní řízení prohrajete, budou vám předepsány k úhradě náklady správního řízení, např. ve výši. 1.000,- Kč. Pokud podáte odpor, dochází k zahájení správního řízení. Ve správním řízení máte pak jasně vymezená procesní práva. Např. můžete nahlížet do spisu, vyjadřovat se k předloženým důkazům, navrhovat důkazy nové apod. Proti výsledku správního řízení se můžete odvolat a pokud vám není vyhověno, můžete se bránit žalobou u správního soudu.

Přestupek je hodnocený podle dvou znaků. Jedním z nich je skutková podstata a druhým společenská škodlivost. První znak je označován za formální a druhý za materiální. Pokud má být vaše jednání označeno za protiprávní, musí vykazovat oba znaky. A výše pokuty se odvíjí především podle míry společenské nebezpečnosti. Ale nejen to. Dalšími důležitými hledisky jsou např. míra zavinění, doba trvání, dosavadní bezúhonnost či recidiva. Důležité jsou také majetkové poměry – pokuta nesmí být likvidační. Důležité přitom je, že důkazní břemeno nese správce daně. Podstatné  je, že skutkové tvrzení by mělo mít oporu ve spisu a musí obsahovat přezkoumatelnou správní úvahu o výši pokuty. Přitom musí správce daně zohlednit všechny přitěžující i polehčující okolnosti.

Je důležité rovněž vědět, že právnická osoba se může odpovědnosti zprostit.

Pokud vám tedy bude za prohřešek v oblasti EET udělena neúměrně vysoká pokuta, vidíte, že se můžete jejímu udělení poměrně účinně bránit. Úkolem této informace nebylo podat vyčerpávající návod, ale především vám ukázat, že nejste proti případné úřední zvůli zcela bezmocní.

 

 

Sdílet článek: