NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Pozor na zneužití práva v daňovém řízení – dary jako odčitatelná položka od základu daně

Pokud jde o daně, musíme se vždy chovat obezřetně. V případě, že se jedná  o velké částky, měli bychom se raději opírat o zdatného odborníka – daňového poradce. Všichni víme, jak je daňová legislativa v České republice složitá a také víme, že o peníze jde vždy na prvním místě. A proto se často ve snaze ušetřit setkáváme s různými připady, které mohou být klasifikovány jako zneužití práva v daňovém řízení.

A co to přesně znamená “zneužití práva v daňovém řízení”?

Podle judikatury Evropského soudního dvora i Nejvyššího správního soudu je zneužitím práva takové jednání daňového poplatníka, jehož hlavním cílem  je získání daňového zvýhodnění. Pokud bychom to chtěli vyjádřit srozumitelně, jedná se o takové jednání, které formálně sice není v rozporu se zákonem, ale hlavním motivem poplatníka je zaplatit míň peněz na daních státu. Pokud poplatník však prokáže i jiné, například podnikatelsko-ekonomické důvody svého jednání, o zneužití práva se s velkou pravděpodobností jednat nebude.

A teď jeden velice častý příklad z praxe

Otec se dohodl se střední školou, kterou navštěvoval jeho syn, že bude školné za svého syna platit formou darů. Podle zákona o daních z příjmů si poplatník může dary vzdělávacím zařízením do určitého limitu bez problémů odečíst od základu daně. V tomto případě se však poskytnutí daru jevilo jako jasně účelové, přičemž jediným účelem této konstrukce byla úspora na daních z příjmů. A opravdu. Soud tento případ posoudil jako zneužití práva.

Rodiče založili spolek, kterému poskytovali dary a ty si pak odečítali z daní

Jako druhý příklad uvádíme případ rodičů, kteří založili spolek, jehož jediným cílem bylo zajistit vzdělání pro jejich děti. Následně tomuto spolku poskytovali dary, které si uplatnili jako odečitatelnou položku od základu daně. I tento případ soud jednoznačně posoudil jako zneužití práva. Problémem nebylo založení spolku. A takovému spolku lze samozřejmě v souladu se zákonem poskytovat dary, které si poplatník odečte od základu daně. Problémem byla samozřejmě  zase skutečnost, že hlavním účelem této operace byla daňová úspora.

Říká se, že v jednoduchosti je krása. V daňových záležitostech se však jednoduchá a přímočará řešení mnohdy stávají cestou do pekel. Zde platí více než kde jinde úsloví:

“Dvakrát měř a jednou řež”


Příště se budeme věnovat zneužití práva, ke kterému může dojít, pokud se poplatník nechce stát plátcem DPH.

Máte se zneužitím práva v daňovém řízení své zkušenosti? Podělte se v diskusi pod článkem, pomůžete tím ostatním.

Sdílet článek: