NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Vybrané novinky roku 2018 pro fyzické osoby

Pro rok 2018 bude platit několik zásadních novinek, o některých jsme Vás již informovali a nyní Vám přinášíme stručný přehled změn, které se dotknou oblasti daně z příjmů fyzických osob.

Od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení minimální mzdy ze stávajících 11 000 Kč na 12 200 Kč

Zvýšení minimální mzdy s sebou přináší i zvýšení zaručené mzdy, což samozřejmě vyvolává plošný nárůst mezd. My za zvyšováním minimální mzdy vidíme především snahu státu zinkasovat co nejvíce daní z příjmů fyzických osob a odvodů na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. Následně může docházet i k růstu cen a tím ke zvyšování příjmů státu v oblasti DPH a spotřební daně. Přínos pro lidi, kteří pobírají minimální mzdu, kterými se vláda při těchto změnách zaštiťuje, bude tak v podstatě nulový.
Dále v návaznosti na výše uvedenou změnu dochází i k dalším návazným změnám:

  1. zvýší se tzv. školkovné na 12 200 Kč (Od roku 2018 bude rozhodující, jakého období se školkovné týká. Do roku 2017 bylo možné si vybrat, zda bude školkovné uplatněno podle okamžiku zaplacení nebo podle období, kterého se týká.)
  2. zvýší se zdravotní pojištění na 1 647 Kč/měsíc (13,5 % z minimální mzdy)
  3. záloha na sociální pojištění vzroste z 2 061 Kč na 2 189 Kč/měsíc
  4. zvyšuje se hranice nároku na výplatu daňového bonusu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. na 73 200 korun ročně

Elektronické prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

Pro rok 2018 bude možné použít nové zjednodušené „růžové prohlášení“ – Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, vzor č. 26.  Zároveň budou zaměstnanci moci prohlášení vyplňovat a podepisovat i elektronicky. Bude však třeba, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci každého zaměstnance – elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.

Snížení základu daně o odběry krve a krvetvorných buněk

Od 1.9.2017 bylo schváleno zvýšení hodnoty bezúplatného odběru krvetvorných buněk ze 2.000,- Kč na 3.000,- Kč. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně. 

Zpřísnění podmínek pro přiznání daňového bonusu na vyživované děti a zvýšení slevy na dani na 1. dítě

Do limitu pro vznik nároku na výplatu bonusu, kterým je šestinásobek minimální mzdy ( tj. na 73 200 korun ročně) se nově již nebudou zahrnovat příjmy z nájmu a z kapitálového majetku.

Datem 1.1.2018 byla navýšena sleva na 1 vyživované dítě ze 13.404,- Kč ročně, na částku 15.204,- Kč.

Výdaje procentem z příjmů a slevy na dani

Od 1. 1. 2018 je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela, manželku či daňové zvýhodnění na dítě. O tomto jsme psali podrobněji v minulém článku: Daňový balíček pro fyzické osoby k 1. 7. 2017 – část 1

 Otcovská dovolená

Tatínkové nově narozených dětí budou mít po narození dítěte v období šestinedělí nárok na placené týdenní volno. Za tohoto období budou dostávat dávku z nemocenského pojištění (tzv. otcovská).  Dávku bude možné čerpat již v případě dítěte narozeného od 21. 12. 2017.

Změna podmínek pro uplatnění úroků z úvěrů za účelem získání bydlení

V § 38l dochází k upřesnění podmínek, které musí poplatník splnit, aby si mohl uplatnit úroky z úvěrů poskytnutých za účelem získání bydlení podle § 15 zákona. Zejména se jedná o dokládání stavebního povolení, listu vlastnictví a popř. potvrzením o členství v právnické osobě (SBD). Pokud si poplatník uplatňuje úroky z úvěrů za účelem získání bydlení, doporučujeme, aby si v takovém případě podal přiznání k dani z příjmů fyzických osob a to i případě kdy má příjmy ze závislé činnosti jen u jednoho zaměstnavatele.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Limit 100.000,- Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se nově nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů v obchodním majetku fyzické osoby.

 

 

 

 

Sdílet článek: