NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Vybrané změny v účetních předpisech od roku 2016 – 2. část

V této části si řekneme, co se mění v oblasti zveřejňování údajů z účetních závěrek  ve sbírce listin obchodního nebo i jiných rejstříků. Ale než tak učiníme, považujeme za nutné si říci pár slov k novému pojetí účetní závěrky.

Účetní závěrka má dvě hlavní funkce.

Slouží jako jeden z nástrojů finančního řízení podniku, ale je zároveň i zdrojem informací pro státní orgány, vaše dodavatele a odběratele a pro všechny, kdo se o vaši společnost zajímají. My jsme přesvědčeni o tom, že je na místě, když zveřejňují podrobné účetní závěrky podniky tzv. veřejného zájmu. Namístě je to i u společností, které emitovaly své akcie nebo dluhopisy na kapitálových trzích. Naopak za zcela zbytečné a administrativně zatěžující se nám to zdá u ryze soukromých společností, kde se to dá nazvat už i jako zbytečná buzerace ze strany státu.

A zveřejňování údajů z účetních závěrek se komplikuje a komplikuje…

Pokud jde o novelu účetních předpisů, musíme konstatovat, že se legislativa i ve věci zveřejňování údajů z účetních závěrek dále zkomplikovala. Není to však nic nového pod sluncem. Evropská unie i naše vláda se zjednodušením legislativiy nezatěžují, ba právě naopak.

To, co zůstalo, je možnost zpracování účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro  účetní jednotky, které nepodléhají povinnému auditu. Pokud jde o zveřejňování údajů ve sbírce listin počínaje účetní závěrkou roku 2016, pak pro mikro a malé jednotky, které nemají povinnost auditu, platí, že nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát. Zveřejňují tedy rozvahu a přílohu k účetní závěrce. U auditovaných středních a velkých společnosti se v oblasti zveřejňování v podstatě nic nemění. Zveřejňují tedy účetní závěrku v plném rozsahu a dále pak výkaz cash-flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu.

Nově zveřejňují i spolky, církve a SVJ

Chceme upozornit na to, že nově zveřeňují (počínaje závěrkou roku 2016) účetní závěrku spolky, církve i SVJ. A pozor. I organizace, které vedou jednoduché účetnictví budou mít nově povinnost zveřejňovat přehled o majetku a závazcích.

Pokud si nejste jisti, jaká povinnost přesně pro vaši organizaci platí, je potřeba se ponořit do příslušné legislativy nebo se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře obrátit i na nás. Rádi Vám poradíme.


První díl seriálu: nové členění účetních jednotek

Sdílet článek: