NAŠE MOTTO: Neplaťte na daních víc, než musíte ...

první konzultace
ZDARMA

25 let zkušeností
v daních a účetnictví

Oznamovací povinnost finančnímu úřadu – změny registračních údajů

Registrovaný daňový subjekt má dle § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu povinnost oznámit do 15 dnů změnu registračních údajů (tj. údajů, které byl daňový subjekt povinen uvést do přihlášky k registraci a to včetně jejích příloh. Změny není nutné nahlašovat u údajů, jejichž změnu může správce daně zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup (§ 127 odst. 4 daňového řádu).

Nahlédnutím do úřední desky finančního úřadu zjistíte seznam registračních údajů, jejichž změnu nemusí daňový subjekt oznamovat.

Finančnímu úřadu NEMUSÍTE oznamovat změnu těchto údajů:

  • Jméno daňového subjektu
  • Příjmení daňového subjektu
  • Název právnické osoby
  • Právní forma
  • Identifikační číslo
  • Adresa místa pobytu
  • Adresa sídla
  • Identifikátor datové schránky

Tento seznam se netýká se osob, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů ani sídlo. Tyto osoby jsou povinny oznamovat změny všech údajů ve smyslu § 127 odst. 1 a 3 daňového řádu.
Přes výše uvedené skutečnosti vám mnohdy budou správci daně tvrdit, že nahlásit změnu sídla nebo bydliště je vaší povinností. Teď už víte, co jim na takový nesmysl řeknete.

Co finančnímu úřadu hlásit MUSÍTE?

Na druhou stranu musíte hlásit změnu nebo zřízení bankovního účtu, zřízení nové provozovny nebo daň, ke které se hodláte registrovat. Pokud se stanete plátce DPH nezapomeňte rovněž zaregistrovat vaše bankovní účty do centrálního registru.
Změna registračních údajů se hlásí prostřednictvím příslušného formuláře. Pokud má daňový poplatník datovou schránku, musí toto podání učinit prostřednictvím této schránky.


První díl seriálu: Získali jste příjem osvobozený od daně z příjmů? Napráskejte sami sebe.

Sdílet článek: